Komponentendatenbank

English Deutsch


Lüftungsgerät (Luftleistung > 600 m3/h)
DUPLEX 1100 Flex

Image of 0113vl03: DUPLEX 1100 Flex
Komponenten-Id: 0113vl03
Hersteller: Airflow Lufttechnik GmbH
Air flow range from… : 250 m3/h
To… : 700 m3/h
At external pressure: 200 Pa
Heat recovery rate: 89% 
Humidity recovery: 0% 
Performance_number: 12,0 
Available external pressure (with installed filters): 144 Pa
Sound level of unit: 65,4 dB(A)
Klimazonen: Kühl-gemäßigt

Schallabstrahlung Kanal

Außenlulft: 65,4 dB(A)
Zuluft: 62,4 dB(A)
Abluft: 88,6 dB(A)
Fortluft: 62,4 dB(A)

Abmessungen

Zurück zur Liste der Lüftungsgeräte (Luftleistung > 600 m3/h)

Impressum | Haftungsausschluss | Datenschutz