Certified Passive House Designer

Agnieszka Małkowska-Sabeł

Ing.Arch. Hvac

Biuro Projektowe Agnieszka Małkowska-Sabeł

Nasutów 143A
21-025 Niemce
Poland

sabelki@gmail.com

Initial by Exam

Certificate valid from July 31, 2014
Certificate valid until July 31, 2019
The certificate only applies to this person.

Examined by Polski Instytut Budownictwa Pasywnego i Energii Odnawialnej im. Guntera Schlagowskiego NON PROFIT Sp. z o.o. / Schlagowski, Günter at Poland