Baza danych komponentów

English Deutsch polski 简体中文


System budowy
EZBlock Energy Zero Insulation Block System

Identyfikator komponentu: 1273cs03
Producent: EZIBS Co., Ltd.
Kategoria: Budownictwo 
Typ konstrukcji: Solid (TICS) 
Okno:
Szczelność powietrzna:
Ilustracja: Insulated formwork construction system insulated with EPS and XPS. 
Strefy klimatyczne: Cool, temperate

Powrót do listy systemów budowlanych

Legal notice | Disclaimer | Privacy Policy