Baza danych komponentów

English Deutsch polski 简体中文


System ścian osłonowych
AA 100


Identyfikator komponentu: 1024cw03
Producent: Kawneer UK Limited
Kategoria: System ścian osłonowych
Materiał: Aluminium
UW: 0,80 W/(m2 K)
Klasa efektywności: phA+
Odstęp: SWISSPACER V
Strefy klimatyczne: Cool, temperate

Cięcie w ramie Szerokość ramy
bf/mm
Rama Wartość U
Uf/(W/(m2 K))
Krawędź szkła Ψ wartość
Ψg/(W/(m K))
Współczynnik temperatury
fRsi = 0,25 m2K/W
Stała pawęż 50 0,81 0,037 0,79
Górna Ustalone 50 0,81 0,037 0,79
Dół stała 50 0,81 0,037 0,79
Boczna stała 50 0,81 0,037 0,79
Rygiel 1 skrzydło 180 1,30 0,031 0,79
Szpros stały 50 0,81 0,037 0,79

Wkrótce

Powrót do listy

Legal notice | Disclaimer | Privacy Policy