Baza danych komponentów

English Deutsch polski 简体中文


Gzyms dachowy
Schöck Isokorb ® AXT-Typen

Identyfikator komponentu: no-id47
Producent: Schöck Bauteile GmbH
Typ konstrukcji: Konstrukcja masywna 
Strefy klimatyczne:
Uwaga: Wärmedämmverbundsystem auf Beton

Powrót do listy parapetów dachowych

Legal notice | Disclaimer | Privacy Policy