Baza danych komponentów

English Deutsch polski 简体中文


System wentylacyjny (wydajność > 600 m3/h)
DUPLEX 2600 Flex

Identyfikator komponentu: 0227vl03
Producent: Airflow Lufttechnik GmbH
Zakres przepływu powietrza od... : 500 m3/h
Do... : 1800 m3/h
Przy ciśnieniu zewnętrznym: 259 Pa
Stopień odzysku ciepła: 85% 
Specyficzna energia elektryczna: 0,41 Wh/m3
Odzyskiwanie wilgoci: 0% 
Wydajność Liczba: 10,8 
Dostępne ciśnienie zewnętrzne (z zainstalowanymi filtrami): 202 Pa
Poziom dźwięku urządzenia: 72,7 dB(A)
Strefy klimatyczne: Cool, temperate
Certified since: 15 marca 2012

Kanał akustyczny

Powietrze zewnętrzne: 55,2 dB(A)
Powietrze nawiewane: 79,6 dB(A)
Powietrze wywiewane: 55,2 dB(A)
Powietrze wylotowe: 79,6 dB(A)

Wymiary

Powrót do listy systemów wentylacyjnych (wydajność > 600 m3/h)

Legal notice | Disclaimer | Privacy Policy