Baza danych komponentów

English Deutsch polski 简体中文


System wentylacyjny (wydajność > 600 m3/h)
GOLD RX 04

Identyfikator komponentu: 0558vl03
Producent: Swegon Operations AB
Zakres przepływu powietrza od... : 540 m3/h
Do... : 1000 m3/h
Przy ciśnieniu zewnętrznym: 222 Pa
Stopień odzysku ciepła: 85% 
Specyficzna energia elektryczna: 0,45 Wh/m3
Odzyskiwanie wilgoci: 0% 
Wydajność Liczba: - 
Dostępne ciśnienie zewnętrzne (z zainstalowanymi filtrami): 169 Pa
Poziom dźwięku urządzenia: - dB(A)
Strefy klimatyczne: Cool, temperate
Certified since: 5 września 2013

Kanał akustyczny

Powietrze zewnętrzne: – dB(A)
Powietrze nawiewane: – dB(A)
Powietrze wywiewane: – dB(A)
Powietrze wylotowe: – dB(A)

Wymiary

Powrót do listy systemów wentylacyjnych (wydajność > 600 m3/h)

Legal notice | Disclaimer | Privacy Policy