Baza danych komponentów

English Deutsch polski 简体中文


Decentralny system wentylacyjny tylko dla jednego pomieszczenia / z podłączeniem do drugiego pomieszczenia
ComfoAir 70

Identyfikator komponentu: 0826vs03
Producent: Zehnder Group AG, Paul Wärmerückgewinnung GmbH
Zakres przepływu powietrza od: 20 m3/h
Do: 40 m3/h
Stopień odzysku ciepła: 85 %
Specyficzna moc elektryczna: 0,24 Wh/m3
Współczynnik efektywności: 0,74
Odzyskiwanie wilgoci: 64 %
Poziom dźwięku urządzenia: None dB(A)
Strefy klimatyczne: Cool, temperate
Certified since: 1 listopada 2015

Przeciek

Przeciek wewnętrzny: 0,64 %
Przeciek zewnętrzny: 1,88 %

Kanał akustyczny

Powietrze zewnętrzne: – dB(A)
Powietrze nawiewane: – dB(A)
Powietrze wywiewane: – dB(A)
Powietrze wylotowe: – dB(A)

Powrót do listy

Legal notice | Disclaimer | Privacy Policy