Baza danych komponentów

English Deutsch polski 简体中文


Okno
Certification Kubus


Image of 1249wi04: System okien
Identyfikator komponentu: 1249wi04
Producent: GEALAN Fenster-Systeme GmbH
Kategoria: System okien
Materiał: PVC
UW: 1,00 W/(m2 K)
Klasa efektywności: phB
Odstęp: SWISSPACER Ultimate
Strefy klimatyczne: Warm, temperate
Uwaga: The temperaturefactor is not acheived at the threshold.

Cięcie w ramie Szerokość ramy
bf/mm
Rama Wartość U
Uf/(W/(m2 K))
Krawędź szkła Ψ wartość
Ψg/(W/(m K))
Współczynnik temperatury
fRsi = 0,25 m2K/W
Próg 74 2,50 0,024 0,56
Dół 100 1,05 0,022 0,69
Rygiel 2 skrzydła 154 1,42 0,023 0,65
Stała pawęż 100 1,36 0,023 0,66
Górna Ustalone 100 0,98 0,023 0,70
Dół stała 100 1,05 0,022 0,69
Boczna stała 100 0,98 0,023 0,70
Rygiel 1 skrzydło 100 1,36 0,023 0,66
BOCZNY 100 0,98 0,023 0,70
Otwierany szpros 100 1,36 0,023 0,66
Szpros stały 100 1,36 0,023 0,66
Szpros 2 skrzydła 154 1,42 0,023 0,65
Szpros 1 skrzydło 100 1,36 0,023 0,66
Góra 100 0,98 0,023 0,70

Proszę wybrać preferowany układ okna

Obliczanie wartości U

 m  m  m
 m
 m
Wybierz układ okna


 W/(m2 K)
UW = ? W/(m2 K)

Sposób instalacji


UW, zainstalowany = ? W/(m2 K)

Kalkulacja kosztów

Orientacja :

Proszę wybrać orientację okna
, aby uzyskać wartości promieniowania słonecznego zgodne z normą PHPP


kKh/a

kWh/(m2a)Zalecana wartość współczynnika redukcyjnego wynosi 0,9
Współczynnik zacienienia powinien wynosić od 0,1 do 1. Dla standardowych sytuacji patrz ISO EN 13790

€/kWh

%

Lata

Wartość bieżąca (energia) = ? €
Wartość bieżąca (ogółem) = ? €
Powrót do listy

Legal notice | Disclaimer | Privacy Policy