Baza danych komponentów

English Deutsch polski 简体中文


Okno
P120-fix


Identyfikator komponentu: 1345fx03
Producent: Harbin Sayyas Windows Stock Co. Ltd.
Kategoria: Stały
Materiał: Drewno / Aluminium
UW: 0,74 W/(m2 K)
Klasa efektywności: phA
Odstęp: SWISSPACER Ultimate
Strefy klimatyczne: Cool, temperate

Cięcie w ramie Szerokość ramy
bf/mm
Rama Wartość U
Uf/(W/(m2 K))
Krawędź szkła Ψ wartość
Ψg/(W/(m K))
Współczynnik temperatury
fRsi = 0,25 m2K/W
Górna Ustalone 112 0,60 0,022 0,75
Dół stała 112 0,78 0,022 0,74
Boczna stała 112 0,60 0,022 0,75
Szpros stały 124 0,57 0,022 0,76

Wkrótce

Powrót do listy

Legal notice | Disclaimer | Privacy Policy