Baza danych komponentów

English Deutsch polski 简体中文


Okno
X120 fixed


Identyfikator komponentu: 1534fx03
Producent: Harbin Sayyas Windows Stock Co. Ltd.
Kategoria: Stały
Materiał: GFRP
UW: 0,77 W/(m2 K)
Klasa efektywności: phA
Odstęp: MULTITECH G
Strefy klimatyczne: Cool, temperate

Cięcie w ramie Szerokość ramy
bf/mm
Rama Wartość U
Uf/(W/(m2 K))
Krawędź szkła Ψ wartość
Ψg/(W/(m K))
Współczynnik temperatury
fRsi = 0,25 m2K/W
Górna Ustalone 69 0,68 0,028 0,73
Dół stała 69 0,67 0,028 0,74
Boczna stała 69 0,68 0,028 0,73
Szpros stały 96 0,64 0,028 0,74

Wkrótce

Powrót do listy

Legal notice | Disclaimer | Privacy Policy