Baza danych komponentów

English Deutsch polski 简体中文


Okno
X120-h fixed


Identyfikator komponentu: 1536fx02
Producent: Harbin Sayyas Windows Stock Co. Ltd.
Kategoria: Stały
Materiał: GFRP
UW: 0,60 W/(m2 K)
Klasa efektywności: phA
Odstęp: MULTITECH G
Strefy klimatyczne: Cold

Cięcie w ramie Szerokość ramy
bf/mm
Rama Wartość U
Uf/(W/(m2 K))
Krawędź szkła Ψ wartość
Ψg/(W/(m K))
Współczynnik temperatury
fRsi = 0,25 m2K/W
Górna Ustalone 83 0,61 0,021 0,78
Dół stała 83 0,60 0,021 0,78
Boczna stała 83 0,61 0,021 0,78
Szpros stały 96 0,64 0,021 0,78

Wkrótce

Powrót do listy

Legal notice | Disclaimer | Privacy Policy