Baza danych komponentów

English Deutsch polski 简体中文


Okno
X139-h


Identyfikator komponentu: 1597wc02
Producent: Harbin Sayyas Windows Stock Co. Ltd.
Kategoria: Połączenie
Materiał: GFRP
UW: 0,63 W/(m2 K)
Klasa efektywności: phA
Odstęp: MULTITECH G
Strefy klimatyczne: Cold

Cięcie w ramie Szerokość ramy
bf/mm
Rama Wartość U
Uf/(W/(m2 K))
Krawędź szkła Ψ wartość
Ψg/(W/(m K))
Współczynnik temperatury
fRsi = 0,25 m2K/W
Dół 109 0,70 0,020 0,77
BOCZNY 109 0,70 0,020 0,77
Szpros 2 skrzydła 137 0,89 0,021 0,76
Szpros 1 skrzydło 112 0,82 0,021 0,77
Góra 109 0,70 0,020 0,77

Wkrótce

Powrót do listy

Legal notice | Disclaimer | Privacy Policy