Baza danych komponentów

English Deutsch polski 简体中文


Okno
Energy Plus 90 (fixed)


Identyfikator komponentu: 1015fx03
Producent: HL Plastics Ltd. trading as Liniar
Kategoria: Stały
Materiał: PVC
UW: 0,75 W/(m2 K)
Klasa efektywności: phA+
Odstęp: SWISSPACER Ultimate
Strefy klimatyczne: Cool, temperate

Cięcie w ramie Szerokość ramy
bf/mm
Rama Wartość U
Uf/(W/(m2 K))
Krawędź szkła Ψ wartość
Ψg/(W/(m K))
Współczynnik temperatury
fRsi = 0,25 m2K/W
Stała pawęż 71 0,64 0,020 0,77
Górna Ustalone 58 0,69 0,020 0,77
Dół stała 58 0,69 0,020 0,77
Boczna stała 58 0,69 0,020 0,77
Szpros stały 71 0,64 0,020 0,77

Wkrótce

Powrót do listy

Legal notice | Disclaimer | Privacy Policy