Baza danych komponentów

English Deutsch polski 简体中文


Okno
Supera 83 Passive+ fixed


Identyfikator komponentu: 1622fx03
Producent: INTUS Windows
Kategoria: Stały
Materiał: PVC
UW: 0,75 W/(m2 K)
Klasa efektywności: phA
Odstęp: SWISSPACER ULTIMATE
Strefy klimatyczne: Cool, temperate

Cięcie w ramie Szerokość ramy
bf/mm
Rama Wartość U
Uf/(W/(m2 K))
Krawędź szkła Ψ wartość
Ψg/(W/(m K))
Współczynnik temperatury
fRsi = 0,25 m2K/W
Stała pawęż 108 0,76 0,019 0,76
Górna Ustalone 69 0,72 0,019 0,72
Dół stała 69 0,72 0,019 0,72
Boczna stała 69 0,72 0,019 0,72
Szpros stały 108 0,76 0,019 0,76

Wkrótce

Powrót do listy

Legal notice | Disclaimer | Privacy Policy