Baza danych komponentów

English Deutsch polski 简体中文


Okno
smartwin compact


Image of 0905ws03: System okien
Identyfikator komponentu: 0905ws03
Producent: pro Passivhausfenster GmbH
Kategoria: System okien
Materiał: Drewno / Aluminium
UW: 0,77 W/(m2 K)
Klasa efektywności: phA
Odstęp: SWISSPACER Ultimate
Strefy klimatyczne: Cool, temperate

Cięcie w ramie Szerokość ramy
bf/mm
Rama Wartość U
Uf/(W/(m2 K))
Krawędź szkła Ψ wartość
Ψg/(W/(m K))
Współczynnik temperatury
fRsi = 0,25 m2K/W
Próg 76 0,97 0,020 0,72
Drzwi boczne 142 0,72 0,020 0,73
Dół 76 0,93 0,020 0,72
Rygiel 2 skrzydła 142 0,92 0,020 0,71
Stała pawęż 110 0,79 0,020 0,71
Górna Ustalone 67 0,53 0,021 0,76
Dół stała 76 0,72 0,020 0,74
Boczna stała 67 0,53 0,021 0,76
Rygiel 1 skrzydło 110 0,90 0,020 0,71
BOCZNY 67 0,71 0,021 0,75
Otwierany szpros 110 0,73 0,020 0,74
Szpros stały 110 0,62 0,021 0,74
Szpros 2 skrzydła 142 0,71 0,021 0,74
Szpros 1 skrzydło 110 0,73 0,021 0,73
Góra 67 0,71 0,021 0,75

Obrazy techniczne

Proszę wybrać preferowany układ okna

Obliczanie wartości U

 m  m  m
 m
 m
Wybierz układ okna


 W/(m2 K)
UW = ? W/(m2 K)

Sposób instalacji


UW, zainstalowany = ? W/(m2 K)

Kalkulacja kosztów

Orientacja :

Proszę wybrać orientację okna
, aby uzyskać wartości promieniowania słonecznego zgodne z normą PHPP


kKh/a

kWh/(m2a)Zalecana wartość współczynnika redukcyjnego wynosi 0,9
Współczynnik zacienienia powinien wynosić od 0,1 do 1. Dla standardowych sytuacji patrz ISO EN 13790

€/kWh

%

Lata

Wartość bieżąca (energia) = ? €
Wartość bieżąca (ogółem) = ? €
Powrót do listy

Legal notice | Disclaimer | Privacy Policy