Baza danych komponentów

English Deutsch polski 简体中文


Okno
92 Rangate PassiveFLEX Fixed


Identyfikator komponentu: 1553fx03
Producent: Rangate
Kategoria: Stały
Materiał: Drewno
UW: 0,79 W/(m2 K)
Klasa efektywności: phA
Odstęp: Super Spacer® TriSeal™ / T-Spacer™ Premium
Strefy klimatyczne: Cool, temperate

Cięcie w ramie Szerokość ramy
bf/mm
Rama Wartość U
Uf/(W/(m2 K))
Krawędź szkła Ψ wartość
Ψg/(W/(m K))
Współczynnik temperatury
fRsi = 0,25 m2K/W
Stała pawęż 126 0,85 0,025 0,70
Górna Ustalone 85 0,80 0,025 0,70
Dół stała 85 0,80 0,025 0,70
Boczna stała 85 0,80 0,025 0,70
Szpros stały 126 0,85 0,025 0,70

Wkrótce

Powrót do listy

Legal notice | Disclaimer | Privacy Policy