Komponentendatenbank

English Deutsch


Lüftungsgerät (Luftleistung > 600 m3/h)
Plate Box 95-2

Komponenten-Id: 1060vl03
Hersteller: France AIR
Air flow range from… : 360 m3/h
To… : 890 m3/h
At external pressure: 215 Pa
Heat recovery rate: 80% 
Humidity recovery: 0% 
Performance_number: 10,0 
Available external pressure (with installed filters): 170 Pa
Sound level of unit: 60,6 dB(A)
Klimazonen: Kühl-gemäßigt

Schallabstrahlung Kanal

Außenlulft: 60,5 dB(A)
Zuluft: 76,1 dB(A)
Abluft: 61,1 dB(A)
Fortluft: 76,8 dB(A)

Zurück zur Liste der Lüftungsgeräte (Luftleistung > 600 m3/h)

Impressum | Haftungsausschluss | Datenschutz