Komponentendatenbank

English Deutsch


Lüftungsgerät (Luftleistung > 600 m3/h)
LG 1000

Komponenten-Id: 0740vl03
Hersteller: J. PICHLER Gesellschaft m.b.H.
Air flow range from… : 450 m3/h
To… : 1000 m3/h
At external pressure: 187 Pa
Heat recovery rate: 81% 
Humidity recovery: 0% 
Performance_number: – 
Available external pressure (with installed filters): 158 Pa
Sound level of unit: 55,4 dB(A)
Klimazonen: Kühl-gemäßigt

Schallabstrahlung Kanal

Außenlulft: 56,0 dB(A)
Zuluft: 72,1 dB(A)
Abluft: 62,0 dB(A)
Fortluft: 71,1 dB(A)

Zurück zur Liste der Lüftungsgeräte (Luftleistung > 600 m3/h)

Impressum | Haftungsausschluss | Datenschutz