Komponentendatenbank

English Deutsch


Lüftungsgerät (Luftleistung > 600 m3/h)
LG 4000

Komponenten-Id: 0805vl03
Hersteller: J. PICHLER Gesellschaft m.b.H.
Air flow range from… : 1600 m3/h
To… : 3300 m3/h
At external pressure: 298 Pa
Heat recovery rate: 82% 
Humidity recovery: 0% 
Performance_number: – 
Available external pressure (with installed filters): 274 Pa
Sound level of unit: 63,3 dB(A)
Klimazonen: Kühl-gemäßigt

Schallabstrahlung Kanal

Außenlulft: 61,9 dB(A)
Zuluft: 80,1 dB(A)
Abluft: 64,1 dB(A)
Fortluft: 81,8 dB(A)

Zurück zur Liste der Lüftungsgeräte (Luftleistung > 600 m3/h)

Impressum | Haftungsausschluss | Datenschutz