Komponentendatenbank

English Deutsch


Lüftungsgerät (Luftleistung > 600 m3/h)
Adconair 76 06 01

Image of 0847vl03: Adconair 76 06 01
Komponenten-Id: 0847vl03
Hersteller: Menerga GmbH
Air flow range from… : 1000 m3/h
To… : 3000 m3/h
At external pressure: 290 Pa
Heat recovery rate: 91% 
Humidity recovery: 0% 
Performance_number: – 
Available external pressure (with installed filters): 255 Pa
Sound level of unit: 56,0 dB(A)
Klimazonen: Kühl-gemäßigt

Schallabstrahlung Kanal

Außenlulft: 62,0 dB(A)
Zuluft: 78,0 dB(A)
Abluft: 72,0 dB(A)
Fortluft: 67,0 dB(A)

Zurück zur Liste der Lüftungsgeräte (Luftleistung > 600 m3/h)

Impressum | Haftungsausschluss | Datenschutz