Komponentendatenbank

English Deutsch


Lüftungsgerät (Luftleistung > 600 m3/h)
Adconair 76 37 01

Image of 0853vl03: Adconair 76 37 01
Komponenten-Id: 0853vl03
Hersteller: Menerga GmbH
Air flow range from… : 8000 m3/h
To… : 15000 m3/h
At external pressure: 390 Pa
Heat recovery rate: 94% 
Humidity recovery: 0% 
Performance_number: – 
Available external pressure (with installed filters): 363 Pa
Sound level of unit: 65,0 dB(A)
Klimazonen: Kühl-gemäßigt

Schallabstrahlung Kanal

Außenlulft: 71,0 dB(A)
Zuluft: 86,0 dB(A)
Abluft: 81,0 dB(A)
Fortluft: 78,0 dB(A)

Zurück zur Liste der Lüftungsgeräte (Luftleistung > 600 m3/h)

Impressum | Haftungsausschluss | Datenschutz