Εγγραφή

Απαραίτητο. 150 ή λιγότερους χαρακτήρες. Μόνο γράμματα, ψηφία και @/./+/-/_.
Ένα email επιβεβαίωσης θα σταλεί σε αυτήν τη διεύθυνση.
Εισάγετε το ίδιο συνθηματικό όπως πρίν, για επιβεβαίωση.
Πότε χτίστηκε το πρώτο Passivhaus στο Darmstadt-Kranichstein; Συμβουλή: Η απάντηση είναι το 1991.