Baza danych komponentów

English Deutsch polski 简体中文


System ścian osłonowych
FS 050 pro


Image of 1496cw03: System ścian osłonowych
Identyfikator komponentu: 1496cw03
Producent: HUECK System GmbH & Co. KG
Kategoria: System ścian osłonowych
Materiał: Aluminium
UW: 0,80 W/(m2 K)
Klasa efektywności: phB
Odstęp: SWISSPACER Ultimate
Strefy klimatyczne: Cool, temperate

Cięcie w ramie Szerokość ramy
bf/mm
Rama Wartość U
Uf/(W/(m2 K))
Krawędź szkła Ψ wartość
Ψg/(W/(m K))
Współczynnik temperatury
fRsi = 0,25 m2K/W
Stała pawęż 50 0,81 0,030 0,81
Górna Ustalone 51 0,85 0,033 0,83
Dół stała 51 0,85 0,033 0,83
Boczna stała 51 0,84 0,030 0,81
Szpros stały 50 0,82 0,030 0,81
Szpros stały (Wariant 1) 50 0,82 0,030 0,81

Wkrótce

Powrót do listy

Legal notice | Disclaimer | Privacy Policy