Baza danych komponentów

English Deutsch polski 简体中文


System ścian osłonowych
FS 060 pro


Image of 1518cw03: System ścian osłonowych
Identyfikator komponentu: 1518cw03
Producent: HUECK System GmbH & Co. KG
Kategoria: System ścian osłonowych
Materiał: Aluminium
UW: 0,80 W/(m2 K)
Klasa efektywności: phB
Odstęp: SWISSPACER Ultimate
Strefy klimatyczne: Cool, temperate

Cięcie w ramie Szerokość ramy
bf/mm
Rama Wartość U
Uf/(W/(m2 K))
Krawędź szkła Ψ wartość
Ψg/(W/(m K))
Współczynnik temperatury
fRsi = 0,25 m2K/W
Stała pawęż 60 0,76 0,031 0,82
Górna Ustalone 60 0,79 0,032 0,83
Dół stała 60 0,79 0,032 0,83
Boczna stała 60 0,80 0,031 0,82
Szpros stały 60 0,75 0,031 0,81
Szpros stały (Wariant 1) 60 0,75 0,030 0,81

Wkrótce

Powrót do listy

Legal notice | Disclaimer | Privacy Policy