Baza danych komponentów

English Deutsch polski 简体中文


System ścian osłonowych
200MQ


Identyfikator komponentu: 1628cw04
Producent: Qingdao Jerdvin Household Co. Ltd
Kategoria: System ścian osłonowych
Materiał: Drewno / Aluminium
UW: 1,00 W/(m2 K)
Klasa efektywności: phA
Odstęp: SWISSPACER Ultimate
Strefy klimatyczne: Warm, temperate
Opis: Timber construction (Russian pine wood 0.13 W/(mK)), aluminium covering and pressure plate. Insulation in the glazing rebate (0,035 W/(mK)). Plastic glass carier fixed with stainless steel screws. Pane thickness: 47 mm (5/16/5/16/5), rebate depth: 16 mm mm. Spacer: SWISSPACER Ultimate with silicone secondary seal.
Certified since: 20 listopada 2020

Cięcie w ramie Szerokość ramy
bf
mm
Frame U-value
Uf
W/(m2 K)
Glass edge Ψ-value
Ψg
W/(m K)
Współczynnik temperatury
fRsi = 0.25 m2K/W
Szpros stały 60 1,01 0,037 0,71
Stała pawęż 60 1,01 0,037 0,71
Dół stała 60 1,24 0,032 0,67
Górna Ustalone 60 1,24 0,032 0,67
Boczna stała 60 1,24 0,032 0,67

Coming soon

Powrót do listy

Legal notice | Disclaimer | Privacy Policy