Baza danych komponentów

English Deutsch polski 简体中文


Łączenie krawędzi szyb
DOWSIL™ 3363 Insulating Glass Silicone Sealant

Image of 1530sp02: DOWSIL™ 3363 Insulating Glass Silicone Sealant
Identyfikator komponentu: 1530sp02
Producent: Dow Silicones Belgium SPRL
Edge resistance: 4,4 (m K/W)
Przewodność cieplna: 0,35 
Strefy klimatyczne: Cold
Opis: Secundary sealant based on silicone with increased strength for the edge of insulating glass units. Tested thickness of secondary seal: Windows: 4 mm, Curtain walls: 6 mm.
Certified since: 26 lutego 2020

Powrót do listy wiązania krawędzi szyb

Legal notice | Disclaimer | Privacy Policy