Baza danych komponentów

English Deutsch polski 简体中文


Łączenie krawędzi szyb
Super Spacer® TriSeal™ / T-Spacer™ Premium Plus

Image of 1474sp02: Super Spacer® TriSeal™ / T-Spacer™ Premium Plus
Identyfikator komponentu: 1474sp02
Producent: Edgetech Europe GmbH
Edge resistance: 4,3 (m K/W)
Przewodność cieplna: 0,19 
Wysokość pudełka: 7,3 
Strefy klimatyczne: Cold
Opis: Triple-sealed, flexible spacer made from silicone foam with integrated drying agent and lateral adhesive.
Certified since: 1 listopada 2019

Powrót do listy wiązania krawędzi szyb

Legal notice | Disclaimer | Privacy Policy