Baza danych komponentów

English Deutsch polski 简体中文


Łączenie krawędzi szyb
KÖMMERLING Ködispace 4SG

Image of 1907sp02: KÖMMERLING Ködispace 4SG
Identyfikator komponentu: 1907sp02
Producent: Kömmerling Chemische Fabrik GmbH
Edge resistance: 3,8 (m K/W)
Przewodność cieplna: 0,35 
Wysokość pudełka: 5,0 
Strefy klimatyczne: Cold
Opis: Spacer based on Polyisobutylen with integrated drying agent. Material is applied automatically.
Certified since: 25 lipca 2022

Powrót do listy wiązania krawędzi szyb

Legal notice | Disclaimer | Privacy Policy