Baza danych komponentów

English Deutsch polski 简体中文


Łączenie krawędzi szyb
CHROMATECH

Image of 1503sp04: CHROMATECH
Identyfikator komponentu: 1503sp04
Producent: ROLLTECH A/S
Edge resistance: 1,9 (m K/W)
Przewodność cieplna: 0,81 
Wysokość pudełka: 6,5 
Strefy klimatyczne: Warm, temperate
Opis: Spacer Bar in stainless steel (0.18 mm).
Certified since: 23 grudnia 2019

Powrót do listy wiązania krawędzi szyb

Legal notice | Disclaimer | Privacy Policy