Baza danych komponentów

English Deutsch polski 简体中文


Łączenie krawędzi szyb
CHROMATECH ultra S

Image of 1504sp03: CHROMATECH ultra S
Identyfikator komponentu: 1504sp03
Producent: ROLLTECH A/S
Edge resistance: 3,4 (m K/W)
Przewodność cieplna: 0,32 
Wysokość pudełka: 6,85 
Strefy klimatyczne: Cool, temperate
Opis: Spacer Bar in stainless steel (0.10 mm combined with a special Plastic Top).
Certified since: 23 grudnia 2019

Powrót do listy wiązania krawędzi szyb

Legal notice | Disclaimer | Privacy Policy