Baza danych komponentów

English Deutsch polski 简体中文


Łączenie krawędzi szyb
Technoform-Spacer SP12, SP13, SP14

Image of 1547sp03: Technoform-Spacer SP12, SP13, SP14
Identyfikator komponentu: 1547sp03
Producent: Technoform Glass Insulation GmbH
Edge resistance: 3,4 (m K/W)
Przewodność cieplna: 0,31 
Wysokość pudełka: 6,9 
Strefy klimatyczne: Cool, temperate
Opis: The SP12, SP13, SP14 is a polymeric/metal hybride spacer for rigid and tight thermally improved edgebonds of insulating glazing.
Certified since: 28 marca 2020

Powrót do listy wiązania krawędzi szyb

Legal notice | Disclaimer | Privacy Policy