Baza danych komponentów

English Deutsch polski 简体中文


Łączenie krawędzi szyb
Technoform-Spacer SP16

Image of 1546sp01: Technoform-Spacer SP16
Identyfikator komponentu: 1546sp01
Producent: Technoform Glass Insulation GmbH
Edge resistance: 5,1 (m K/W)
Przewodność cieplna: 0,14 
Wysokość pudełka: 6,5 
Strefy klimatyczne: Arctic
Opis: The SP16 is a glass fibre reinforced plastic spacer. The diffusion barrier is made from a metallised multi-layer polyester film.
Certified since: 28 marca 2020

Powrót do listy wiązania krawędzi szyb

Legal notice | Disclaimer | Privacy Policy