Baza danych komponentów

English Deutsch polski 简体中文


Gzyms dachowy
Schöck Isokorb ® XT Typ AP

Identyfikator komponentu: 1404rp03
Producent: Schöck Bauteile GmbH
Typ konstrukcji: Konstrukcja masywna 
Strefy klimatyczne: Cool, temperate
Uwaga: Wärmedämmverbundsystem auf Beton

Powrót do listy parapetów dachowych

Legal notice | Disclaimer | Privacy Policy