Baza danych komponentów

English Deutsch polski 简体中文


Gzyms dachowy
Schöck Isokorb ® XT Type A

Identyfikator komponentu: no-id47
Producent: Schöck Bauteile GmbH
Typ konstrukcji: Konstrukcja masywna 
Strefy klimatyczne: Cool, temperate
Uwaga: Wärmedämmverbundsystem auf Beton
Certified since: 4 października 2012

Powrót do listy parapetów dachowych

Legal notice | Disclaimer | Privacy Policy