Baza danych komponentów

English Deutsch polski 简体中文


Decentralny system wentylacyjny tylko dla jednego pomieszczenia / z podłączeniem do drugiego pomieszczenia
freeAir100

Identyfikator komponentu: 0641vs03
Producent: bluMartin GmbH
Zakres przepływu powietrza od: 20 m3/h
Do: 50 m3/h
Stopień odzysku ciepła: 87 %
Specyficzna moc elektryczna: 0,26 Wh/m3
Współczynnik efektywności: 0,69
Odzyskiwanie wilgoci: 0 %
Poziom dźwięku urządzenia: None dB(A)
Strefy klimatyczne: Cool, temperate
Certified since: 31 grudnia 2014

Przeciek

Przeciek wewnętrzny: 1,6 %
Przeciek zewnętrzny: 3,3 %

Kanał akustyczny

Powietrze zewnętrzne: – dB(A)
Powietrze nawiewane: – dB(A)
Powietrze wywiewane: – dB(A)
Powietrze wylotowe: – dB(A)

Wymiary

Powrót do listy

Legal notice | Disclaimer | Privacy Policy