Baza danych komponentów

English Deutsch polski 简体中文


Okno
M130


Identyfikator komponentu: 0901wi03
Producent: Beijing Mylch Building Products Co., Ltd. & Shanghai Mylch Windows and Doors Manufacturing Co., Ltd.
Kategoria: Operacyjna
Materiał: Drewno / Aluminium
UW: 0,78 W/(m2 K)
Klasa efektywności: phB
Odstęp: Super Spacer Premium
Strefy klimatyczne: Cool, temperate

Cięcie w ramie Szerokość ramy
bf/mm
Rama Wartość U
Uf/(W/(m2 K))
Krawędź szkła Ψ wartość
Ψg/(W/(m K))
Współczynnik temperatury
fRsi = 0,25 m2K/W
Dół 123 0,76 0,025 0,70
Górna Ustalone 88 0,59 0,025 0,71
Dół stała 88 0,60 0,026 0,71
Boczna stała 88 0,59 0,025 0,71
BOCZNY 123 0,75 0,024 0,70
Szpros stały 120 0,67 0,026 0,72
Szpros 2 skrzydła 190 0,86 0,024 0,70
Góra 123 0,75 0,024 0,70

Proszę wybrać preferowany układ okna

Obliczanie wartości U

 m  m  m
 m
 m
Wybierz układ okna


 W/(m2 K)
UW = ? W/(m2 K)

Sposób instalacji


UW, zainstalowany = ? W/(m2 K)

Kalkulacja kosztów

Orientacja :

Proszę wybrać orientację okna
, aby uzyskać wartości promieniowania słonecznego zgodne z normą PHPP


kKh/a

kWh/(m2a)Zalecana wartość współczynnika redukcyjnego wynosi 0,9
Współczynnik zacienienia powinien wynosić od 0,1 do 1. Dla standardowych sytuacji patrz ISO EN 13790

€/kWh

%

Lata

Wartość bieżąca (energia) = ? €
Wartość bieżąca (ogółem) = ? €
Powrót do listy

Legal notice | Disclaimer | Privacy Policy