Baza danych komponentów

English Deutsch polski 简体中文


Okno
M130


Identyfikator komponentu: 0901wi03
Producent: Beijing Mylch Building Products Co., Ltd. & Shanghai Mylch Windows and Doors Manufacturing Co., Ltd.
Kategoria: Operacyjna
Materiał: Drewno / Aluminium
UW: 0,78 W/(m2 K)
Klasa efektywności: phB
Odstęp: Super Spacer Premium
Strefy klimatyczne: Cool, temperate
Opis: Construction: Timber-Aluminium frame with insulation (0.030 W/(mK)) inside the blind frame. Pane thickness: 46 mm (6/16/4/16/4), rebate depth: 14 mm, spacer: Super Spacer Premium with Butyl-sealing.
Certified since: 18 kwietnia 2016

Cięcie w ramie Szerokość ramy
bf
mm
Frame U-value
Uf
W/(m2 K)
Glass edge Ψ-value
Ψg
W/(m K)
Współczynnik temperatury
fRsi = 0.25 m2K/W
Szpros stały 120 0,67 0,026 0,72
Szpros 2 skrzydła 190 0,86 0,024 0,70
Dół stała 88 0,60 0,026 0,71
Górna Ustalone 88 0,59 0,025 0,71
Boczna stała 88 0,59 0,025 0,71
Dół 123 0,76 0,025 0,70
Góra 123 0,75 0,024 0,70
BOCZNY 123 0,75 0,024 0,70

Please select preferred window layout

Installation situationUW, zainstalowany = ? W/(m2 K)

U-value calculation

 m  m  m
 m
 m
Pick window layout


 W/(m2 K)
UW = ? W/(m2 K)

Cost calculation

Orientation:

Proszę wybrać orientację okna
, aby uzyskać wartości promieniowania słonecznego zgodne z normą PHPP


kKh/a

kWh/(m2a)Recommended value for reduction factor is 0.9
Shading factor should be between 0.1 and 1. For standard situations see ISO EN 13790

€/kWh

%

Lata

Present value (energy) = ? €
Present value (total) = ? €
Powrót do listy

Legal notice | Disclaimer | Privacy Policy