Baza danych komponentów

English Deutsch polski 简体中文


Okno
RJ124


Identyfikator komponentu: 1812wi03
Producent: Beijing Rijia Bolai Window Industry Co., Ltd
Kategoria: Operacyjna
Materiał: Drewno / Aluminium
UW: 0,79 W/(m2 K)
Klasa efektywności: phB
Odstęp: Technoform-Spacer SP16
Strefy klimatyczne: Cool, temperate
Opis: Timber frame with aluminium shell and insulation (XPS 0.029 W/(mK)); Pane thickness: 47 mm (5/16/5/16/5), rebate depth: 15 mm. Spacer: Technoform-Spacer SP16 with butyl as secondary seal.

Cięcie w ramie Szerokość ramy
bf/mm
Rama Wartość U
Uf/(W/(m2 K))
Glass edge Ψ-value
Ψg/(W/(m K))
Współczynnik temperatury
fRsi = 0,25 m2K/W
Szpros 1 skrzydło 143 0,78 0,024 0,73
Dół 123 0,78 0,024 0,73
Góra 123 0,78 0,024 0,73
BOCZNY 123 0,78 0,024 0,73

Please select preferred window layout

Installation situationUW, zainstalowany = ? W/(m2 K)

Obliczanie wartości U

 m  m  m
 m
 m
Pick window layout


 W/(m2 K)
UW = ? W/(m2 K)

Kalkulacja kosztów

Orientacja :

Proszę wybrać orientację okna
, aby uzyskać wartości promieniowania słonecznego zgodne z normą PHPP


kKh/a

kWh/(m2a)Zalecana wartość współczynnika redukcyjnego wynosi 0,9
Współczynnik zacienienia powinien wynosić od 0,1 do 1. Dla standardowych sytuacji patrz ISO EN 13790

€/kWh

%

Lata

Wartość bieżąca (energia) = ? €
Wartość bieżąca (ogółem) = ? €
Powrót do listy

Legal notice | Disclaimer | Privacy Policy