Baza danych komponentów

English Deutsch polski 简体中文


Okno
Cascadia Fixed Window PH


Identyfikator komponentu: 1256fx03
Producent: Cascadia Windows & Doors
Kategoria: Stały
Materiał: GFRP
UW: 0,77 W/(m2 K)
Klasa efektywności: phA
Odstęp: Super Spacer Premium
Strefy klimatyczne: Cool, temperate

Cięcie w ramie Szerokość ramy
bf/mm
Rama Wartość U
Uf/(W/(m2 K))
Krawędź szkła Ψ wartość
Ψg/(W/(m K))
Współczynnik temperatury
fRsi = 0,25 m2K/W
Górna Ustalone 58 0,81 0,020 0,75
Dół stała 58 0,81 0,020 0,75
Boczna stała 58 0,81 0,020 0,75
Szpros stały 99 0,81 0,021 0,75

Wkrótce

Powrót do listy

Legal notice | Disclaimer | Privacy Policy