Baza danych komponentów

English Deutsch polski 简体中文


Okno
STANDARD 78 ORELL


Identyfikator komponentu: 1491wi05
Producent: Cerramientos Orell SL
Kategoria: Operacyjna
Materiał: Drewno
UW: 1,20 W/(m2 K)
Klasa efektywności: phC
Odstęp: TGI-Spacer Precision
Strefy klimatyczne: Warm
Opis: Timber window frame, 0,11 W/(mK), with aluminium rain rail. Pane thickness: 24 mm (4/16/4/0/0), rebate depth: 17 mm. Spacer: TGI-Spacer Precision.
Certified since: 29 listopada 2019

Cięcie w ramie Szerokość ramy
bf
mm
Frame U-value
Uf
W/(m2 K)
Glass edge Ψ-value
Ψg
W/(m K)
Współczynnik temperatury
fRsi = 0.25 m2K/W
Otwierany szpros 108 1,19 0,034 0,56
Dół 110 1,23 0,034 0,56
Góra 95 1,14 0,034 0,57
BOCZNY 95 1,14 0,034 0,57

Please select preferred window layout

Installation situationUW, zainstalowany = ? W/(m2 K)

U-value calculation

 m  m  m
 m
 m
Pick window layout


 W/(m2 K)
UW = ? W/(m2 K)

Cost calculation

Orientation:

Proszę wybrać orientację okna
, aby uzyskać wartości promieniowania słonecznego zgodne z normą PHPP


kKh/a

kWh/(m2a)Recommended value for reduction factor is 0.9
Shading factor should be between 0.1 and 1. For standard situations see ISO EN 13790

€/kWh

%

Lata

Present value (energy) = ? €
Present value (total) = ? €
Powrót do listy

Legal notice | Disclaimer | Privacy Policy