Baza danych komponentów

English Deutsch polski 简体中文


Okno
ENERsign arctis


Image of 1428wc01: Połączenie
Identyfikator komponentu: 1428wc01
Producent: ENERsign GmbH
Kategoria: Połączenie
Materiał: PVC / Aluminium
UW: 0,42 W/(m2 K)
Klasa efektywności: phA+
Odstęp: MULTITECH G
Strefy klimatyczne: Arctic

Cięcie w ramie Szerokość ramy
bf/mm
Rama Wartość U
Uf/(W/(m2 K))
Krawędź szkła Ψ wartość
Ψg/(W/(m K))
Współczynnik temperatury
fRsi = 0,25 m2K/W
Dół 100 0,47 0,016 0,80
BOCZNY 100 0,44 0,016 0,80
Szpros 2 skrzydła 145 0,53 0,016 0,80
Góra 100 0,44 0,016 0,80

Wkrótce

Powrót do listy

Legal notice | Disclaimer | Privacy Policy