Baza danych komponentów

English Deutsch polski 简体中文


Okno
Caméléwood fixe bois alu


Identyfikator komponentu: 1525fx03
Producent: FENETRES-FRANC-COMTOISES MENUISERIE THIEBAUD
Kategoria: Stały
Materiał: Drewno / Aluminium
UW: 0,78 W/(m2 K)
Klasa efektywności: phA
Odstęp: Super Spacer® Premium
Strefy klimatyczne: Cool, temperate

Cięcie w ramie Szerokość ramy
bf/mm
Rama Wartość U
Uf/(W/(m2 K))
Krawędź szkła Ψ wartość
Ψg/(W/(m K))
Współczynnik temperatury
fRsi = 0,25 m2K/W
Górna Ustalone 80 0,79 0,020 0,76
Dół stała 80 0,92 0,020 0,74
Boczna stała 80 0,79 0,020 0,76
Szpros 1 skrzydło 174 0,78 0,020 0,78

Wkrótce

Powrót do listy

Legal notice | Disclaimer | Privacy Policy