Baza danych komponentów

English Deutsch polski 简体中文


Okno
3000 series fixed


Identyfikator komponentu: 1640fx03
Producent: Inline Fiberglass Ltd.
Kategoria: Stały
Materiał: GFRP
UW: 0,78 W/(m2 K)
Klasa efektywności: phA
Odstęp: Super Spacer® Premium
Strefy klimatyczne: Cool, temperate
Opis: Fiberglass reinforced frame (0.29 W/(mK)), insulated by Neopor (0.031 W/(mK)). Pane thickness: 44 mm (4/16/4/16/4),rebate depth: 16 mm, Spacer: SuperSpacer Preium with butyl as secondary seal.
Certified since: 26 października 2020

Cięcie w ramie Szerokość ramy
bf
mm
Frame U-value
Uf
W/(m2 K)
Glass edge Ψ-value
Ψg
W/(m K)
Współczynnik temperatury
fRsi = 0.25 m2K/W
Szpros stały 100 0,79 0,025 0,74
Dół stała 68 0,78 0,024 0,74
Górna Ustalone 68 0,78 0,024 0,74
Boczna stała 68 0,78 0,024 0,74

Coming soon

Powrót do listy

Legal notice | Disclaimer | Privacy Policy