Baza danych komponentów

English Deutsch polski 简体中文


Okno
3000 series fixed


Identyfikator komponentu: 1640fx03
Producent: Inline Fiberglass Ltd.
Kategoria: Stały
Materiał: GFRP
UW: 0,77 W/(m2 K)
Klasa efektywności: phA
Odstęp: Super Spacer® Premium
Strefy klimatyczne: Cool, temperate

Cięcie w ramie Szerokość ramy
bf/mm
Rama Wartość U
Uf/(W/(m2 K))
Krawędź szkła Ψ wartość
Ψg/(W/(m K))
Współczynnik temperatury
fRsi = 0,25 m2K/W
Górna Ustalone 68 0,76 0,023 0,74
Dół stała 68 0,76 0,023 0,74
Boczna stała 68 0,76 0,023 0,74
Szpros stały 100 0,74 0,023 0,74

Wkrótce

Powrót do listy

Legal notice | Disclaimer | Privacy Policy