Baza danych komponentów

English Deutsch polski 简体中文


Okno
Defender 88PH+ Pro


Image of 1730fx03: Stały
Identyfikator komponentu: 1730fx03
Producent: Innotech Windows & Doors, Inc.
Kategoria: Stały
Materiał: PVC
UW: 0,75 W/(m2 K)
Klasa efektywności: phA
Odstęp: Super Spacer® Premium
Strefy klimatyczne: Cool, temperate
Opis: Vinyl-frame for fixed glazing, partially filled with EPS (0.032 W/(mK)) and high-density EPS (150kg/m³, 0.041 W/(mK)). No colour-restrictions. For max. dimensions see table in technical documents. Pane thickness: 46 mm (4/17/4/17/4), Glass inset: 23 mm. Spacer: SuperSpacer Premium with butyl as secondary seal.

Cięcie w ramie Szerokość ramy
bf/mm
Rama Wartość U
Uf/(W/(m2 K))
Glass edge Ψ-value
Ψg/(W/(m K))
Współczynnik temperatury
fRsi = 0,25 m2K/W
Szpros stały 98 0,79 0,023 0,75
Dół stała 92 0,65 0,023 0,74
Górna Ustalone 92 0,65 0,023 0,74
Boczna stała 92 0,65 0,023 0,74

Wkrótce

Powrót do listy

Legal notice | Disclaimer | Privacy Policy