Baza danych komponentów

English Deutsch polski 简体中文


Okno
Defender 88PH+ Pro


Image of 1730fx03: Stały
Identyfikator komponentu: 1730fx03
Producent: Innotech Windows & Doors, Inc.
Kategoria: Stały
Materiał: PVC
UW: 0,75 W/(m2 K)
Klasa efektywności: phA
Odstęp: Super Spacer® Premium
Strefy klimatyczne: Cool, temperate

Cięcie w ramie Szerokość ramy
bf/mm
Rama Wartość U
Uf/(W/(m2 K))
Krawędź szkła Ψ wartość
Ψg/(W/(m K))
Współczynnik temperatury
fRsi = 0,25 m2K/W
Górna Ustalone 92 0,65 0,023 0,74
Dół stała 92 0,65 0,023 0,74
Boczna stała 92 0,65 0,023 0,74
Szpros stały 98 0,68 0,023 0,75

Wkrótce

Powrót do listy

Legal notice | Disclaimer | Privacy Policy