Baza danych komponentów

English Deutsch polski 简体中文


Okno
Defender 88PH+ XI


Identyfikator komponentu: 1702fx02
Producent: Innotech Windows & Doors, Inc.
Kategoria: Stały
Materiał: PVC
UW: 0,60 W/(m2 K)
Klasa efektywności: phA
Odstęp: Super Spacer® Premium
Strefy klimatyczne: Cold

Cięcie w ramie Szerokość ramy
bf/mm
Rama Wartość U
Uf/(W/(m2 K))
Krawędź szkła Ψ wartość
Ψg/(W/(m K))
Współczynnik temperatury
fRsi = 0,25 m2K/W
Górna Ustalone 92 0,60 0,023 0,77
Dół stała 92 0,60 0,023 0,77
Boczna stała 92 0,60 0,023 0,77
Szpros stały 98 0,64 0,023 0,77

Wkrótce

Powrót do listy

Legal notice | Disclaimer | Privacy Policy