Baza danych komponentów

English Deutsch polski 简体中文


Okno
Window Ecoven Plus + by INRIALSA


Identyfikator komponentu: 0841wi04
Producent: INRIALSA PVC S.A.
Kategoria: Operacyjna
Materiał: PVC
UW: 1,00 W/(m2 K)
Klasa efektywności: phC
Odstęp: SWISSPACER Ultimate
Strefy klimatyczne: Warm, temperate
Opis: PVC frame with thermally broken and insulated (0.035 W/(mK) reinforcements. Pane thickness: 44 mm (4/16/4/16/4), rebate depth: 28 mm, spacer: SWISSPACER Ultimate with polysulfide secondary seal.

Cięcie w ramie Szerokość ramy
bf/mm
Rama Wartość U
Uf/(W/(m2 K))
Glass edge Ψ-value
Ψg/(W/(m K))
Współczynnik temperatury
fRsi = 0,25 m2K/W
Otwierany szpros 176 1,04 0,022 0,71
Dół 124 1,03 0,024 0,71
Góra 124 1,03 0,024 0,71
BOCZNY 124 1,03 0,024 0,71

Please select preferred window layout

Installation situationUW, zainstalowany = ? W/(m2 K)

Obliczanie wartości U

 m  m  m
 m
 m
Pick window layout


 W/(m2 K)
UW = ? W/(m2 K)

Kalkulacja kosztów

Orientacja :

Proszę wybrać orientację okna
, aby uzyskać wartości promieniowania słonecznego zgodne z normą PHPP


kKh/a

kWh/(m2a)Zalecana wartość współczynnika redukcyjnego wynosi 0,9
Współczynnik zacienienia powinien wynosić od 0,1 do 1. Dla standardowych sytuacji patrz ISO EN 13790

€/kWh

%

Lata

Wartość bieżąca (energia) = ? €
Wartość bieżąca (ogółem) = ? €
Powrót do listy

Legal notice | Disclaimer | Privacy Policy