Baza danych komponentów

English Deutsch polski 简体中文


Okno
Passiv AluP+ Fixed


Identyfikator komponentu: 1576fx03
Producent: Munster Joinery
Kategoria: Stały
Materiał: PVC / Aluminium
UW: 0,80 W/(m2 K)
Klasa efektywności: phA
Odstęp: SWISSPACER ULTIMATE
Strefy klimatyczne: Cool, temperate

Cięcie w ramie Szerokość ramy
bf/mm
Rama Wartość U
Uf/(W/(m2 K))
Krawędź szkła Ψ wartość
Ψg/(W/(m K))
Współczynnik temperatury
fRsi = 0,25 m2K/W
Górna Ustalone 56 0,84 0,027 0,75
Dół stała 56 0,84 0,027 0,75
Boczna stała 56 0,84 0,027 0,75
Szpros 1 skrzydło 115 0,83 0,027 0,73

Wkrótce

Powrót do listy

Legal notice | Disclaimer | Privacy Policy