Baza danych komponentów

English Deutsch polski 简体中文


Okno
LIGNUMA


Identyfikator komponentu: 0513wi03
Producent: OPTIWIN GmbH
Kategoria: Operacyjna
Materiał: Drewno
UW: 0,79 W/(m2 K)
Klasa efektywności: phA
Odstęp: Super Spacer TriSeal / T-Spacer Premium
Strefy klimatyczne: Cool, temperate
Opis: Timber window frame (0,11 W/(mK)). Pane thickness: 48 mm (4/18/4/18/4), Rebate depth: 15 mm.

Cięcie w ramie Szerokość ramy
bf/mm
Rama Wartość U
Uf/(W/(m2 K))
Glass edge Ψ-value
Ψg/(W/(m K))
Współczynnik temperatury
fRsi = 0,25 m2K/W
Otwierany szpros 125 0,86 0,023 0,72
Dół 97 0,92 0,022 0,72
Góra 97 0,79 0,023 0,72
BOCZNY 97 0,79 0,023 0,72

Please select preferred window layout

Installation situationUW, zainstalowany = ? W/(m2 K)

Obliczanie wartości U

 m  m  m
 m
 m
Pick window layout


 W/(m2 K)
UW = ? W/(m2 K)

Kalkulacja kosztów

Orientacja :

Proszę wybrać orientację okna
, aby uzyskać wartości promieniowania słonecznego zgodne z normą PHPP


kKh/a

kWh/(m2a)Zalecana wartość współczynnika redukcyjnego wynosi 0,9
Współczynnik zacienienia powinien wynosić od 0,1 do 1. Dla standardowych sytuacji patrz ISO EN 13790

€/kWh

%

Lata

Wartość bieżąca (energia) = ? €
Wartość bieżąca (ogółem) = ? €
Powrót do listy

Legal notice | Disclaimer | Privacy Policy