Baza danych komponentów

English Deutsch polski 简体中文


Okno
RUKNA-1


Identyfikator komponentu: 0550wi02
Producent: ZAO "BiTri"
Kategoria: Operacyjna
Materiał: Drewno
UW: 0,58 W/(m2 K)
Klasa efektywności: phA
Odstęp: Super Spacer TriSeal / T-Spacer Premium
Strefy klimatyczne: Cold

Cięcie w ramie Szerokość ramy
bf/mm
Rama Wartość U
Uf/(W/(m2 K))
Krawędź szkła Ψ wartość
Ψg/(W/(m K))
Współczynnik temperatury
fRsi = 0,25 m2K/W
Dół 118 0,72 0,020 0,79
BOCZNY 116 0,63 0,021 0,79
Otwierany szpros 122 0,64 0,022 0,79
Góra 116 0,63 0,021 0,79

Proszę wybrać preferowany układ okna

Obliczanie wartości U

 m  m  m
 m
 m
Wybierz układ okna


 W/(m2 K)
UW = ? W/(m2 K)

Sposób instalacji


UW, zainstalowany = ? W/(m2 K)

Kalkulacja kosztów

Orientacja :

Proszę wybrać orientację okna
, aby uzyskać wartości promieniowania słonecznego zgodne z normą PHPP


kKh/a

kWh/(m2a)Zalecana wartość współczynnika redukcyjnego wynosi 0,9
Współczynnik zacienienia powinien wynosić od 0,1 do 1. Dla standardowych sytuacji patrz ISO EN 13790

€/kWh

%

Lata

Wartość bieżąca (energia) = ? €
Wartość bieżąca (ogółem) = ? €
Powrót do listy

Legal notice | Disclaimer | Privacy Policy