Baza danych komponentów

English Deutsch polski 简体中文


Zdecentralizowane systemy wentylacji pomieszczeń szkolnych

Obraz Nazwa komponentu Producent Manufacturer's location Za­kres prze­pły­wu po­wie­trza od... /m3/h Do... /m3/h Sto­pień od­zy­sku cie­pła Spe­cy­ficz­na ener­gia elek­trycz­na/Wh/m3> Współ­czyn­nik efek­tyw­no­ści Od­zy­ski­wa­nie wil­go­ci Po­ziom dźwię­ku urzą­dze­nia/dB(A) Certified since Strefy klimatyczne
Obraz Nazwa komponentu Producent Manufacturer's location Za­kres prze­pły­wu po­wie­trza od... /m3/h Do... /m3/h Sto­pień od­zy­sku cie­pła Spe­cy­ficz­na ener­gia elek­trycz­na/Wh/m3> Współ­czyn­nik efek­tyw­no­ści Od­zy­ski­wa­nie wil­go­ci Po­ziom dźwię­ku urzą­dze­nia/dB(A) Certified since Strefy klimatyczne

Image of 1191vs03: aeroschool 600

aeroschool 600 Drexel und Weiss energieeffiziente Haustechniksysteme GmbH AT 229 524 82% 0.24 0.65 0% 38.5 Lip. 1, 2018 Cool, temperate

Image of 1748vs03: Airmaster AM 1000 (HH BB, HH TT, VV BB, VV TT)

Airmaster AM 1000 (HH BB, HH TT, VV BB, VV TT) Airmaster A/S DK 264 962 75% 0.24 0.58 0% 39.8 Lip. 2, 2021 Cool, temperate

Legal notice | Disclaimer | Privacy Policy